Bel me gerust: 06-26308936
Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

1. Wil je een afspraak verzetten of afzeggen? Wanneer een afspraak minimaal 24 uur van te voren wordt afgezegd of verzet, zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Wordt een afspraak binnen 24 uur voor de afspraak afgezegd, dan zullen de normale sessiekosten in rekening worden gebracht.

2. Wanneer er sprake is (geweest) van psychopathologie, dan is het van cruciaal belang om dit aan te geven op het intakeformulier. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een depressie, psychose of een persoonlijkheidsstoornis.

3. De sessies en begeleiding die Natasja Dijkshoorn verzorgt, zijn in geen enkel geval vormen van therapie. Wanneer er sprake is van (een) ernstige psychische of lichamelijke aandoening(en), dan is het belangrijk om de juiste hulp in te schakelen. Neem hiervoor contact op met je huisarts.

4. Natasja Dijkshoorn houdt zich aan de geheimhoudingsplicht. Ook van deelnemers aan groepsreflecties wordt verwacht dat zij discreet omgaan met de privacy van de andere deelnemers.

5. Natasja Dijkshoorn is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 59560029

6. De betaling van de factuur dient te worden voldaan binnen 14 dagen na uitgifte.

Als reflector

observeer ik, zonder me te identificeren en geef ik oordeelloos terug wat ik ervaar

Open WhatsApp
Heb je een vraag? App me gerust.
Chat met Natasja
👋🏼 Hoi! Wil je meer weten over reflectie en bewustwording?